Language


مقاله: مزایا و برتری های سیستم اطفا حریق  FM200


مزایا و برتری های سیستم اطفا حریق  FM200


کد مقاله: 95


مزیت اصلی این سیستم، استفاده میزان کمی از این گاز برای خاموش کردن حریق می باشد، این به معنی نیاز به سیلندر های نگهداری کمتر و کوچکتر و در نتیجه نیاز به فضای کمتر برای نگهداری و ذخیره سازی گاز اطفای FM200 می باشد.

سیستم اطفا حریق FM200 برای خاموش کردن حریق در کمتر از 10 ثانیه طراحی شده و در این مدت زمان کوتاه از بروز حریق های با عامل الکتریکی، مواد و مایعات آتش زا و ... جلوگیری می کند که این مهم باعث کاهش خسارت های قابل توجه خواهد شد.

مدت زمان کوتاه اطفا حریق در سیستم FM200 باعث کاهش خسارت ها و هزینه های تعمیر و بازساری در پی آتش سوزی خواهد شد.

شارژ مجدد سیستم اطفا حریق FM200 بسیار ساده و مقرون به صرفه می باشد و این مهم به خودی خود باعث کاهش زمان آماده سازی سیستم و در نتیجه کاهش احتمال خطر برای محل مورد استفاده خواهد شد.

گاز اطفا حریق FM200 به عنوان یک گاز غیر سمی طبقه بندی شده است بر همین اساس استفاده از این سیستم در محیط های بسته بدون خطر می باشد. ایمنی و بی خطری گاز FM200 در بیش از یک دهه تجربه و مطالعات گسترده علمی در آزمایشگاه های تخصصی اثبات شده است.

علاوه بر مزایای بیشمار سیستم در مهار آتش سوزی می توان به برتری این سیستم در حفاظت و سازگاری از محیط نیز اشاره کرد. از آنجایی که گاز اطفا FM200 هیچ تأثیر منفی بر روی لایه ازون کره زمین نداشته استقبال و استفاده از این سیستم در سراسر جهان به صورت قابل توجهی رو به رشد می باشد.

لیست برخی از مهمترین مزایا و ویژگی های سیستم اطفا حریق FM200 به شرح زیر می باشد:

1جایگزینی مناسب برای هالون ۱۳۰۱

2قابلیت اطفا حریق در مدت زمان کوتاه ( در حدود ۱۰ ثانیه(

3 غلظت طراحی بسیار پایین (۷ درصد(

4فشار ذخیره سازی پایین 24 و 42 بار

5نیاز به تعداد سیلندر کم جهت ذخیره سازی گاز

6نداشتن اثرات مخرب بر روی تجهیزات پس از عملکرد و تخلیه

عایق جریان الکتریکی

7عدم تاثیر مخرب بر لایه ازون (عمر کوتاه در جو حدود 30 سال(

8عدم کاهش قابل ملاحظه اکسیژن پس از تخلیه

 

9عدم ایجاد برودت شدید پس از تخلیه


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت نمادین طرح می باشد