Language


مقاله: سیستم حفاظت از حریق با کاهش اکسیژن


سیستم حفاظت از حریق با کاهش اکسیژن


کد مقاله: 89


فناوری حفاظت از حریق با کاهش سطح اکسیژن (Oxygen Reduction Fire Prevention) آخرین نو آوری و انقلابی در صنعت ایمنی حریق به شمار می آید .این فناوری با توانایی منحصر به فرد خود در ایجاد فضایی قابل تنفس و هوایی با سطح اکسیژن کنترل شده از شعله وری حریق جلوگیری می کند. مزیت این سیستم جلوگیری از وقوع حریق بجای اطفا آن پس از شعله وری و وارد نمودن خسارت می باشد.این سیستم از تکنولوژی ای استفاده می کند که با تولید هوایی با سطح اکسیژن پایین (Hypoxic) یا به بیان دیگر نگه داشتن سطح اکسیژن در محدوده ای مشخص از اتش سوزی جلوگیری می نماید. در این مقاله به بررسی این تکنولوژی جدید حفاظت از حریق می پردازیم. در شرایط عادی هوای اطراف ما شامل 21 درصد اکسیژن می باشد. سیستم Oxygen Reduction Fire Prevention با تزریق هوای hypoxic ، شامل اکسیژن با غلظت 15 درصد و 84 درصد نیتروژن و 1 درصد دیگر که ترکیبی از گازهای آرگون،دی اکسید کربن و سایر گازها می باشد، به فضای تحت حفاظت، امکان وقوع آتش سوزی را به صفر میرساند.علت این است که مواد جامد اشتعال پذیر و و مایعات قابل اشتعال در اتمسفر باسطح اکسیژن پایینتر از 16 درصد نمی توانند شعله ور شوند. ایمن برای افراد و محیط زیست سیستم Oxygen Reduction Fire Prevention از هوای محیط برای تولید هوایی قابل تنفس و در عین حال مقاوم در برابر آتش استفاده می کند که در آن هیچ ماده شیمیایی وجو ندارد. فضاهای hypoxic که جهت جلوگیری از آتش سوزی ایجاد گردیده اند فضاهایی کاملا کنترل شده هستند و نباید با محیطهایی که شرایط hypoxic در آنها بدلیل عواملی ناخواسته،خارج از کنترل و غیر قابل پیش بینی رخ می دهد، اشتباه گرفته شوند. این سیستم ، یک سیستم پاک و سالم برای انسان می باشد.تحقیقات پزشکی گسترده ای در دنیا از جمله در بریتانیا، اروپا و استرالیا جهت اطمینان از ایمن و بی خطر بودن شرایط حاصل از محیط hypoxic ، محیط با سطح اکسیژن پایینتر از 16 درصد، انجام گرفته است. در ارتفاع صفر تا ارتفاع نرمال 2700 متری از سطح دریا ، سطح اکسیژن 15 درصدی برای فیزیولوژی انسان مناسب تشخیص داده شده است.میلیونها انسان در سراسر دنیا در ارتفاعی زندگی می کنند که در معرض هوای با غلظت اکسیژن زیر 15 در صد می باشند لذا این غلظت از اکسیژن مشکلی برای تنفس ایجاد نخواهد کرد. فضاهای مناسب برای اجرای سیستم Oxygen Reduction Fire Prevention این سیستم بهترین راه حل برای محیطهایی است که بالاترین سطح حفاظت از حریق را نیاز دارند و تجهیزات موجود در آنها به هیچ عنوان وقفه در عملکرد را برنمیتابند. محیطهایی از قبیل دیتا سنترها ، اتاقهای سرور، اتاقهای کنترل و ... از این دست موارد می باشند. هوای Hypoxic هیچ گونه تاثیر منفی بر روی تجهیزات بر جای نمی گذارد.محیطی با سطح اکسیژن رقیق شده، حتی فرآیند اکسیداسیون را نیز به شدت کند نموده لذا برای کاربردهایی نظیر بایگانی اسناد، موزه ها و کتابخانه ها که مواردی بسیار قیمتی و بعضا بی نظیر و غیر قابل جایگزین را در خود دارند مناسب است.به طور کل این سیستم را می توان در مکانهای زیر مورد بهره برداری قرار داد: دیتا سنترها، اتاقهای سرور، اتاقهای برق، اتاقهای کنترلدر نیروگاهها ، اتاقهای مخابراتی، کتابخانه ها، آزمایشگاهها، موزه ها، بایگانی ها، انبارها، محیهای ذخیر مواد غذایی، محیهای سرد خانه ای و ..... چگونگی کنترل و مانیتورینگ اکسیژن این سیستم از طریق سنسورهای اکسیژن در مناطق مختلف محیط تحت حفاظت به طور مستمر در حال کنترل سطح اکسیژن می باشد. واحدهای مانیتورینگ در مکانهای قابل دید و در فاصله ای مناسب از در اتاق نصب می شوند.سنسورهای اکسیژن اطلاعات محیط را به نقاط کنترل و مانیتورینگ ( برای مثال کنترل پنل اعلام حریق یا سیستم مدیریت هوشمند ساختمان( منتقل می کنند.

 چگونگی کنترل و مانیتورینگ اکسیژن ایمنی و سلامت هدف اصلی طراحی سیستم Oxygen Reduction Fire Prevention ایجاد اتمسفری در یک محیط بسته بوده است که علاوه بر ممانعت از رخداد حریق، استانداردهای لازم برای تنفس و سلامت افراد را بطور همزمان داشته باشد. همواره باید یک فرآیند ارزیابی ریسک بر اساس AS/NZS ISO 31000-2009 ، مدیریت ریسک، قوانین و دستورالعملها، پیش از اجرای این سیستم برای اطمینان از ایمنی افراد که در ارتباط با محیط تحت خفاظت هستند صورت گیرد. برخی از ملاحظات عبارتند از: - گماشتن نگهبان جهت محافظت از پرسنل و دستگاه - ایجاد محدودیت برای تعداد افرادی که اجازه ورود به محیط تحت پوشش را دارند و همچنین اعمال محدودیت برای مقدار و مدت زمان فعالیت فیزیکی افراد در آن محیط - و ... نحوه ی اجرای سیستم Oxygen Reduction Fire Prevention جهت اجرای این سیستم ابتدا منبع تغذیه و سنسورها متصل می گردند.سپس از طریق ایجاد لوله کشی مناسب ارتباط با محیط تحت حفاطت برقرار می گردد.

 

@IFFCH


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت نمادین طرح می باشد