Language


مقاله: اصول نجات و جستجو


اصول نجات و جستجو


کد مقاله: 86


اصول جستجو و نجات (SAR)

@IFFCH

SEARCH AND RESCUE

جستجو و نجات چيست و چطور مي توان آنرا پيدا كرد؟

كليه اقداماتي كه توسط يك نجاتگر در محل حادثه به منظور نجات و امدادرساني به افرادي كه در مخاطره افتاده و جهت تسكين آلام كساني كه نا اميدانه نياز به كمك دارند ، جستجو و نجات مي نامند.

مراحل جستجو و نجات :LAST

بالانس زمان و به انجام رساندن هر يك از عناصر چهارگانه بينهايت متغير است.

تعيين موقعيت - LOCATE - L

دسترسي به سوژه - ACCESS - A

تثبيت - STABILIZE - S

حمل و نقل - TRANSPORT - T

تهیه و تنظیم : وحید صیادی اجزا متشكله يك عمليات كامل

1. پيش طراحي : چگونگي دسترسي به مصدوم و مجسم كردن صحنه حادثه در ذهن .

2. آكاهي از حادثه : چگونگي وقوع حادثه و احتمال وقوع ديگر حوادث.

3. تدبير و برنامه ريزي : استفاده صحيح از تجهيزات موجود و مورد نياز احتمالي .

4. تاكتيك ها و راهبردها : هدايت نيروهاي عملياتي و تقسيم وظايف برحسب توانايي و تبحر افراد در موارد خاص.

5. تعليق : مرحله ايست كه نه عمليات به پايان رسيده و نه نجاتگر از صحنه حادثه خارج شده است .

@IFFCH

6. انتقاد : انتقاد صحيح از افراد نجات گر پس از اتمام عمليات به صورت عملي و منطقي براي بهبود در روند كار جستجو نجات

آموزشهاي جستجو ونجات

1. آموزش جستجو.

2. آموزش نجات .

3. قابليت / تحمل .

Search and Rescue SAR))

بهترين شكل تعريف : پيدا كردن و امداد رساني به افرادي كه در مخاطره افتاده اند ، تسكين آلام و جراحات وارده بر آنها.

در گير شدن در جستجو و نجات

يك امدادگر ايده آل جستجو نجات

داوطلب = حرفه اي بي مواجب

ماهر = حرفه اي

شرايط فردي كه قصد كار در گروه SAR را دارد.

1- در يك تخصص خاص بي نهايت آموزش ديده باشد.

2- به محدوديت هاي خود اعم از جسمي و عملي شناخت كامل داشته باشد.

3- تمايل و اشتياق به كار تحت مديريت دست اندركاران را داشته باشد.

4- فكر روشني داشته باشد.

5- تمايل و اشتياق كار با ديگران را داشته باشد.

توجه : در غير اين صورت نجاتگر نمي تواند با يك تيم SAR كار كند.

مباحث تئوري عملياتهاي SAR

•آموزش.

•توانايي جسماني.

•صلاحيت.

•تجهيزات.

•تحمل فشارهاي روحي و رواني.

•شناخت افراد گروه واگذاركردن مسئوليت به آنها بر حسب نوع توان جسماني و كارآيي و دانش فني هر فرد.

@IFFCH

سر فصلهاي آموزشي براي تيمهاي مختلف SAR

•معنا شناسي.

•تکنیک جستجو و نجات.

• ارتباطات راديويي

•عكس برداري.

•كمك هاي اوليه و پزشكي.

•مصاحبه.

•عمليات زمستاني.

•آموزش در مورد بلاياي طبيعي.

•غواصي و عملياتهاي دريايي.

•ارتباطات و هماهنگي گروههاي امدادرساني محلي.

•گفتار واضح (راديويي و گزارش).

•روانشناسي رفتاري.

•هماهنگي در مأموريت.

•نقشه خواني و كار با قطب نما.

•آموزش كشف جرم.

•رد يابي.

•كار با پرنده اي كه روي زمين قرار دارد.

•بهمن.

•نجات در زواياي تند.

•قابليت بقاء در شرايط سخت.

خصوصيات يك نجاتگر

1. مهارت.

2. تواضع.

3. توانايي.

4. صلاحيت.

5. دانش فني.

6. اشتياق.

7. تحمل بدني در شرايط سخت.

آفت هاي جستجو و نجات

از استفاده دو واژه من و خطا بپرهيزيد بدين معني كه:

بجاي ( من ) ……………..

بجاي ( خطا ) ……………

1- به جاي كلمه من از كلمه ما استفاده كنيد چون كار عملياتي به صورت گروهي انجام مي شود.

تهیه و تنظیم : وحید صیادی 2- در واقع، خطاها اغلب پرورده يك فرآيند طولاني در زمان آموزش SAR است و خطا در افراد نجاتگر نبايد همراه با احساس سرخوردگي باشد زيرا:

@IFFCH

باعث رفتار غير منطقي و گوشه گيري و تصميمات عجولانه در افراد نجاتگر مي شود.

پس به طور كلي ( خطا به همراه احساس سرخوردگي هيچ جايگاهي در عمليات SAR ندارد)

تئوري حلقه ضعيف زنجير SAR

بايد تمامي حلقه هاي متشكله محكم باشد و در صورتي كه يكي از حلقه ها ضعيف عمل نمايند عمليات بخوبي اجرا نخواهد شد.

خطري كه جستجو و نجات را تهديد مي كند.

بزرگترين خطري كه ممكن است ما را در يك عمليات SAR تهديد كند اين است كه

” ندانيم چه چيزي را نمي دانيم“

تقدمها در عمليات هاي SAR

سه چيز بر همه چيزهاي ديگر در عمليات جستجو و نجات اولويت دارد:

@IFFCH

o حفظ جان نجاتگر(شما).

o حفظ جان دوستان شما يا ديگر نجاتگران.

o حفظ جان زخميها و مصدومين.

آمادگي لازم يك نجاتگر در عمليات SAR

1- چابكي : قابليت انجام موفقيت آميز كارها حتي در صورت تغيير مسير اجرا (سرعت عمل بالا در تغييرات احتمالي).

2- انعطاف پذيري : قابليت و توانايي حركت در تمامي جهات همراه با استيل خوب بدني و قدرت كافي .

3- قدرت تحمل : قابليت انجام كارهاي شخص با ناراحتي و فشار فيزيكي.

4- قدرت بدني : توانايي بدني بالا براي نجاتگر در انجام امور محوله.

 

تست هاي SAR جهت قدرت بدني


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت نمادین طرح می باشد