Language


مقاله: تصمیمات مدیریتی در اطفاء مخازن سوختی؛


تصمیمات مدیریتی در اطفاء مخازن سوختی؛


کد مقاله: 71


در برخی از موارد به جای خاموش کردن آتش بهتر است اجازه دهیم گاز یا نفت تحت کنترل سوخته شود.

این موارد به خصوص در مورد حریق گازها مناسب است تا زمانی که بتوان مسیر سوخت را مسدود کرد.

مدیریت بحران ممکن است بخواهد تصمیمات بلند مدتی در استراتژی مهار آتش سوزی ها در بعضی از مناطق در پیش بگیرد.

اینگونه برنامه ریزی قبلی برای سرپرست محلی که در موقع شروع آتش سوزی مسئولیت عملیات را به عهده دارد سودمند خواهد بود .

مقابله با آتش سوزی مخزن در قسمت ایزوله بدون اب و نیروی انسانی غیر ممکن خواهد بود.

در این شرایط بهترین روش اینست که بگذارید آتش سوزی ادامه یابد ولی مواد و مخازن مجاور را محافظت کنید .

در برخی از موارد هزینه خاموش سازی می تواند از ارزش نجات دادن مخزن و محتویاتش بیشتر باشد، حتی با آنکه امکان خاموش کردن آتش وجود داشته باشد .

اگر مخزنی که سقف قیفی شکل دارد کمتر از یک سوم پر باشد و احتمال خاموش کردن حریق آن کم باشد ،برخی شرکت ها ممکن است در صدد اطفاء آن برنیایند .مگر در مواردی که آلودگی هوا مشکل ساز شود.

در برخی از اوقات شرایط ایجاب می کند که حریق ادامه یابد البته تحت کنترل .

مشروط بر آن که احتمال گسترش حریق وجود نداشته باشد .

این کار باعث کاهش خطر آسیب دیدن آتش نشانان و نیروهای انسانی می شود.

گردآورنده مهندس طالع زاری

@FereshtehayNejat کانال تلگرام فرشته های نجات

کانال تلگرام شرکت نمادین طرح Namadintarh@

 

 


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت نمادین طرح می باشد