Language


مقاله: سیستم های اعلام حریق


سیستم های اعلام حریق


کد مقاله: 56


رتبه بندی در سیستم های اعلام حریق :

 

بطور کلی طراحی ، اجرا و بهره برداری از سیستم اعلام حریق به منظور حفاظت از جان افراد

(Life protection) و اموال (Property protection) صورت می گیرد.برهمین اساس انگیزه سیستم ها براساس استانداردهای معتبر از جمله BS5839.Part1 دارای سطوح مختلف با اهداف ویژه هستند که  در قالب دو سیستم حفاظت از جان با علامت اختصاری (L) و حفاظت از اموال با نماد (P) به تناسب نیاز و صرفه اقتصادی شکل می گیرند .

 این سطوح در هر دو زمینه (L)و(P) مبنایی برای گستردگی و فراگیری سیستم از نظر کمیت وکیفیت تجهیزات هستند . در سیستم های نوع (L) که با هدف حفاظت از جان ساکنین طرح می شوند ،محدوده ها براساس طبقه بندی زیر مد نظر قرار می گیرد:

(نوعM): سیستم کاملاً دستی (Manual) و غیر اتوماتیک که در آن برای اعلام تنها از شستی های اعلام حریق استفاده می شود.

(نوع L5): سیستم دستی به علاوه استفاده از آشکار سازهای اتوماتیک فقط برای فضاهای که دارای خطر بسیار بالای حریق هستند .

(نوع L4): سیستم دستی به علاوه استفاده از آشکارسازهای دودی در مسیرهای فرار .

(نوع L3) : سیستم دستی بعلاوه استفاده از آشکارسازهای دودی در مسیرهای فرار و نیز استفاده از آشکار سازهای حرارتی و دودی برای اتاق های مجاور مسیرهای فرار با دسترسی مستقیم به اینگونه مسیرها .

(نوع L2) :مانند نوع L3 به انضمام استفاده از سیستم اتوماتیک در فضاهایی که احتمال بروز حریق در آنها زیاد است . مانند آشپزخانه ،موتورخانه و یا فضاهایی که از لحاظ بروز حریق خطرات بیشتری را متوجه ساکنین خواهد کرد،مانند اتاق های خواب ،فضاهایی که ساکنین آن سالخورده،ناتوان ،بیمار ویا معلول هستند .

انبارها نیز از جمله فضاهایی هستند که در سیستم نوع L2 می یابد مجهز به آشکار ساز باشند وبصورت اتوماتیک حفاظت گردند .

(نوع L1) : سیستم دستی بعلاوه استفاده از سیستم اتوماتیک وآژیر برای کلیه فضاهای ساختمان به غیر از حمام ها،دستشویی ها و.... مگر آنکه در آنها از دست خشک کن های الکتریکی استفاده شده باشد.

 

در کوریدورهایی با عمق کمتر از 800mm وکمدها وقفسه های کمتر از 1m2 نیز به استفاده از آشکار سازها نیازی نیست .


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت نمادین طرح می باشد