Language


مقاله: انواع سیستم اطفاء حریق اتوماتیک آبی (اسپرینکلر)


انواع سیستم اطفاء حریق اتوماتیک آبی (اسپرینکلر)


کد مقاله: 55


انواع سیستم افشانه آب
سیستم تر
سیستم خشک
سیستم جریان آزاد
سیستم نیمه آزاد

سیستم تر:
این سیستم دارای فشار لازم به صورت دائم می‌باشد و افشانه‌های اتوماتیک در موقع حریق مسیر را برای پاشش باز می‌نمایند. در دهانه افشانه‌ها در این شبکه یک حباب شیشه‌ای وجود دارد که هنگام بالا رفتن دما در اطراف آن، بیش از حد تحمل حباب، می‌شکند وباعث آزاد شدن مسیر جریان آب می‌شود.

سیستم خشک:
در این سیستم در حالت عادی، شیر جریان آب توسط فشار هوا،با نیتروژن بسته است و عملکردن یک یا چند افشانه اتوماتیک که حساس به دما می‌باشند باعث باز شدن شیر آب می‌شود.در صورتی که فشار منبع آب به صورت ثقلی تامین نشود، باید در سیستم یک کلیداتوماتیک حساس به فشار در مسیر تعبیه شده باشد تا در موقع لازم پمپ‌های آب را روشن نماید. در مواقعی که احتمال افت فشار آب شبکه نیز وجود دارد وجود کلید اتوماتیک وپمپ کمکی لازم می‌باشد.

سیستم جریان آزاد:
این سیستم از یکسری افشانه‌های با دهانه آزاد (باز)تشکیل شده است که شیر اصلی در هنگام نیاز توسط سیستم کاشف یا به صورت دستی باز شده و جریان برقرار می‌شود. به این روش راه‌اندازی، نیمه اتوماتیک می‌گویند.

 

سیستم نیمه آزاد:
در این سیستم که شبیه نوع جریان آزاد است ولی ازافشانه‌های اتوماتیک استفاده شده است پشت افشانه‌ها مقدار محدودی فشار نیز وجوددارد و هنگامی که سیستم کشف حریق شیر اصلی جریان را باز می‌کند فقط افشانه‌هایی عمل می‌کنند که قبلاً توسط گرما فعال باشند.
در طراحی سیستم افشانه، میزان آب و فشار لازم باید برای زمانی پیش‌بینی شودکه تمام افشانه‌ها در حال عمل باشند. در این خصوص دبی، فشار و حجم مورد نیاز آبباید در شبکه وجود داشته باشد.


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت نمادین طرح می باشد