Language


مقاله: آموزش کمک های اولیه در تصادفات جاده ای


آموزش کمک های اولیه در تصادفات جاده ای


کد مقاله: 53


آموزش کمک های اولیه در تصادفات جاده ای

برای انجام کمکهای اولیه در هر وضعیت اضطراری باید مطمئن شوید که با نزدیک شدن به سانحه یا مصدوم ، شما جان خود را به خطر نمی اندازید. خونسرد بمانید ، منطقی رفتار کنید ، برای اجتناب از سرایت بیشتر خطر احتیاط کنید و مطابق برنامه کمکهای اولیه به مصدومین رسیدگی کنید تا بیشترین فایده را برای مصدومین داشته باشد.

در مواجهه با هر حادثه ای ابتدا مطمئن شوید که آن اطراف امن است.سپس جراحتها را بررسی کنید،بعد تصمیم بگیرید که چکاری باید انجام دهید. در هر وضعیتی خونسرد بمانید و اعتماد بنفس داشته باشید و مصدومین را دلگرم کنید.اگر مطمئن هستید که صحنه حادثه امن است سعی کنید که تمام مصدومین را در جای مناسب قرار دهید؛ممکن است نیاز باشد که بعضی ها را به مکانی دورتر منتقل کنید.اگر بیش از یک مصدوم وجود دارد دقت کنید که آسیب کدامیک جدی تر است و ابتدا به او رسیدگی کنید. از تماشاچیانی که در آن اطراف جمع شده اند بخواهید که به افرادی که کمتر صدمه دیده اند ، کمک کنند.

هشدار

مطمئن شوید که هنگام نزدیک شدن به سانحه ، خودتان را به خطر نمی اندازید.اگر سانحه مربوط به خودرو میشود ، بخصوص دود ، آتش و مواد شیمیایی خطرناک را بررسی کنید.اگر مصدوم بیهوش وجود دارد آماده باشید تا در صورت نیازمراحل احیا را شروع کنید.

کمکهای اولیه در سانحه ی ترافیکی

در هر سانحه ترافیکی ، قبل از ارائه کمکهای اولیه نیاز دارید که اطراف را امن کنید.مطمئن شوید هنگامی که خطر وجود دارد با نزدیک شدن به مصدوم خود را به خطر نمی اندازید.شما باید از خودتان،مصدومین و کسان دیگری که از جاده استفاده میکنند محافظت کنید.

۱) تلفن زدن به اورژانس

ماشین خود را کنار جاده پارک کنید،چراغهای خطر را روشن کنید و به اورژانس تلفن بزنید.

۲) دیگران را آگاه کنید

مثلث های آگاه کننده از خطر را در صورت امکان نصب کنید . آنها را در جاده در ۴۵ متری صحنه تصادف از هر طرف قرار دهید.کمک کنندگان دیگر را بفرستید تا رانندگان دیگر را آگاه کنند.

۳) خطرات را شناسایی کنید

مراقب خطرات باشید ، به عنوان مثال سایر خودروهای عبوری!وضعیت خودروها را با خاموش کردن آتش و کشیدن ترمزدستی ثابت کنید.

۴) بررسی سانحه دیدگان

بررسی کنید که ممکن است مصدومینی وجود داشته باشند که هنگام تصادف از ماشین به بیرون پرتاب شده اند و یا افرادی که بر اثر شوک ، سرگردان به این طرف و آن طرف میروند.

چکار باید کرد؟

۱) اطراف سانحه را ایمن و بی خطر کنید

همانطور که به سانحه نزدیک میشوید خطر را بررسی کنید.اگر ایمن نیست یا اگر تصادف مهمی رخ داده است،مثلا چندین خودرو به هم خورده اند و یا آتش سوزی رخ داده است به نیروی امداد و اورژانس زنگ بزنید.اگر ایمن است مصدومین را بررسی کنید.

۲) بررسی مصدومین

مشخص کنید چند مصدوم وجود دارد .بررسی کنید چه کسی بیشتر از همه صدمه دیده است ـ به مصدومین ِ آرام توجه کنید زیرا ممکن است بیهوش شده باشند.بررسی اولیه مصدومیت را انجام دهید.اگر مصدومی بیهوش است آماده شروع عملیات احیا شوید.

مهم

اگر خطری آشکار وجود دارد منتظر نیروهای امداد بمانید تا برسند ، به صحنه نزدیک نشوید تا آنها به شما بگویند که خطری نیست ، تماشاچیان را دور نگه دارید.

۳) درخواست کمک

اگر مصدومی به شدت مجروح شده است به اورژانس زنگ بزنید و بگویید چند مصدوم وجود دارد.در صورت امکان از یکی از تماشاچیان (افرادی که اطراف سانحه جمع میشوند) بخواهید که تلفن بزند.

۴) کمک اولیه اضطراری بدهید

اگر مصدوم هشیار است اقدامات تشخیصی بیشتر را برای مصدوم انجام دهید.جراحت هایی که تهدید کننده حیات هستند مانند خونریزی شدید را قبل از جراحتهای خفیف مانند رگ به رگ شدن یا پیچ خوردگی درمان کنید.از اطرافیان بخواهید به کسانی که جراحت خفیف دارند کمک کنند یا وسایل لازم را بیاورند.

۵) زیر نظر گرفتن مصدومین

علائم حیاتی مصدومین ـ سطح هوشیاری ، نبض و تنفس ـ را تحت نظر گرفته و یادداشت کنید.اطلاعات یادداشت شده را به مامورین اورژانس بدهید.

 

 


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت نمادین طرح می باشد