Language


مقاله: ایمنی حلال های شیمیایی


ایمنی حلال های شیمیایی


کد مقاله: 43


حلال چیست؟

بسیاری از مواد شیمیایی که برای حل کردن یا رقیق کردن مواد و عناصر دیگر استفاده می شود " حلال" نامیده میشوند. حلال های صنعتی اغلب ترکیبی از چند عنصر جداگانه هستند. این حلال ها را با نام های تجاری مختلفی می توان یافت.

در چه جاهایی حلال ها مورد استفاده قرار می گیرند؟

اگر در صنایع زیر که حلال ها بطور وسیع مورد استفاده قرار میگیرند مشغول کار هستند، در معرض حلالها قرار دارید:

صنایع مهندسی و طرح ریزی، صنایع ساختمانی، صنایع شیمیایی ، صنایع چاپ، صنایع لاستیک، سازی، صنایع پلاستیک، صنایع تولید کفش، کارخانجات داروسازی ، صنایع نساجی، صنایع غذایی، صنایع چوب، خشکشویی ها ، صنایع تولید رنگ، صنایع تولید جوهر و مرکب

حلالها همچنان در بسیاری از محصولات زیر یافت می شوند:

مواد تمیز کننده و پاک کننده گریس و روغن

رنگ برها

رنگها، لاک و روغن های جلا و براق کننده

چسب ها

جوهرها و پاک کننده های جوهر

حشره کشها

لوازم آرایشی

 

 

 

حلالها چگونه میتوانند روی سلامتی اثر بگذراند؟

حلالهای مختلف می توانند از راههای مختلفی روی سلامتی تاثیر بگذارند. بعضی از اثرات کوتاه مدت شامل موارد زیر است:

تحریک چشم ها، ریه و پوست

سردرد

تهوع

سرگیجه

منگی و حواس پرتی

از دست دادن هوشیاری و حتی مرگ در اثر تماس با غلظتهای خیلی بالای بخارات حلالها می تواند اتفاق بیفتد.

وقتی در معرض حلالها هستید، احتمال ایجاد یک حادثه افزایش می یابد. همچنین در اثر تماس های مکرر با حلالهایی که بصورت ذره در هوا هستند میتواند باعث اثرات مزمن روی سلامتی شوند که ممکن است شامل درمانیت باشد. دیگر اثرات احتمالی بستگی به حلالی دارد که در تماس با آن هستند.

چگونه حلال ها می توانند وارد بدن شوند؟

اگر بخارات یا فیومها را استنشاق کنید (راه استنشاقی).

اگر حلا ها در تماس با پوست قرار گیرند جذب شوند (راه پوستی).

اگر حلال ها مایع خورده شوند (راه خوراکی).

در صورتی که سلامتی ما در خطر باشد، چه کارهایی بایستی انجام داد؟

اگر متعتقدید که در حین کار با حلال ها تحت تاثیر آن ها قرار می گیرید، یا نگرانید که احتیاطات کافی بکار برده نمی شود، بایستی ابتدا به سرپرست، مسئول ایمنی یا یک دکتر مراجعه کنید.

چه احتیاطاتی بایستی بکار برده شود؟

هرچه بیشتر درباره حلال ها و احتیاطاتی که بایستی بکار ببرید آگاه تر باشید، وضعیت شما ایمن تر خواهد بود. به همین علت کسب اطلاعات و آموزش نیز بسیار مهم است.

اطمینان حاصل کنید که کارفرما شما را از جزئیات مربوط به خطرات حلا هایی که استفاده می شود، احتیاطاتی که هنگام استفاده از حلا ها بایستی بکار برده شود و روش های اجرایی در مواقع اضطراری آگاه ساخته است.

برگه اطلاعات ایمنی(MSDS) و برچسب محتویات ماده و موارد منعی که توسط سازنده نوشته شده را مطالعه کنید. اگر به توضیحات بیشتری نیاز است از کارفرما سوال کنید.

راجع به استفاده از مواد بدون حلال یا حلال های ایمن تر نیز سوال کنید.

کنترل بخارات:

بطور کامل از تجهیزات تهویه ایی که کارفرما برای حذف بخارات از منطقه کاری شما تهیه کرده استفاده کنید.

هرگونه آسیب و خرابی سیستم تهویه یا تجهیزات حفاظتی را به کارفرما اطلاع دهید.

هرگونه وسایل حفاظت تنفسی را که در دسترس دارید بپوشید. وسایل حفاظتی را در یک محل تمیز قرار دهید. مطمئن شوید که بطور تمیز نگهداری شده و برای استفاده مناسب است.

از تهویه طبیعی در صورت امکان استفاده کنید (با بازکردن درها و پنجره ها)

از تبخیر غیرضروری حلال ها با استفاده در مقادیر کم از آنها، بستن در قوطیهای حاوی حلال ها و استفاده از درپوش های ظروف محتوی آلاینده های حاوی حلال ها خوددتری کنید.

پارچه ها و کهنه های آلوده به حلال ها را در اطراف خود رها نکنید.

تماس با پوست:

از تماس پوستی با حلال ها در هر محصولی که حاوی حلال است با استفاده از پوشش های حفاظتی مناسب (دستکش،پیش بند،عینک حفاظتی یا شیلدهای محافظ و غیره) خودداری کنید.

از حلال ها برای پاک کردن رنگ، گریس و غیره از روی پوست استفاده نکنید.

موارد دیگر:

در جاهاییکه حلال وجود دارد از غذا خوردن یا سیگار کسیدن خودداری کنید.

بعد از کار با حلال ها  و قبل از خوردن یا کسیدن سگار دستها را بطور کامل بشوئید.

از بکار بردن هرگونه دود، جوشکاری یا احتراق (شعله) در منطقه کاری خودداری کنید، چرا که ممکن است حاوی بخارات حلال های کلره باشند که باعث خروج گازهای سمی از آنها می شود.

کار در فضای بسته:

اگر کار میتواند از راه دیگری انجام شود، کارفرما بایستی این مسئله را بررسی کند. اگر امکان این کار وجود ندارد، یک سیستم ایمنی کار بایستی با تجهیزات اضطراری در محل بکار برده شود. هنگام کار در فضای بسته احتیاطات خاصی لازم است تا در تماس با حلال ها جلوگیری شود.

در یک فضای بسته مانند مخزن، چاله، یک اتاق کوچک یا کنار یک وسیله نقلیه، بخارات حلال ها نمی توانند براحتی از محل خارج شوند و میتوانند بسیار خطرناک و حتی مرگبار شوند. مراقب تشکیل بخارات یا گازهایی که می توانند سمی ، قابل انفجار یا قابل احتراق باشند، باشید.

نتیجه:

 

هر نوع ماده ایی که حاوی حلال است را استفاده نکنید، مگر اینکه بطور کافی تهویه شود و از وسایل حفاظت تنفسی استفاده کرده باشید. وارد فضاهای بسته ای که ممکن است بخارات حلال وجود داشته باشد نشوید، مگر اینکه مطمئن باشید که محل ایمن است (توسط تهویه محل و چک کردن فشار هوای محل، یا مگر اینکه احتیاطات خاص بکار برده شود).


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت نمادین طرح می باشد