Language


مقاله: کلاه جدید آتش نشانی


کلاه جدید آتش نشانی


کد مقاله: 38


کلاه جدیدد آتش نشانی با قابلیت اتصال به دستگاه تنفسی و دوربین حرارتی در بالای کلاه و صفحه نمایش و گیرنده و فرستنده بی سیم و تصویر .تصویر روبروی هر آتش نشان را به سیستم مه شکن مرکزی ارسال نماید و پس از تجزیه و تحلیل داده ها تصویرر مناسبی از فضای روبروی هر آتش نشان را باز پس میگیرد و به فرد مورد نظر نشان میدهد تا اشخاص گرفتار در میان دود و حرارت را پیدا کنند و نجاتت بخشند.


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت نمادین طرح می باشد