Language


مقاله: شناسایی نوع خاموش کننده از طرف رنگ بدنه سیلندر


شناسایی نوع خاموش کننده از طرف رنگ بدنه سیلندر


کد مقاله: 30


1- خاموش کننده محتوی آب به رنگ قرمز می باشد2- خاموش کننده محتوی کف به رنگ زرد یا لیموئی می باشد 3- خاموش کننده محتوی پودر به رنگ آبی می باشد 4- خاموش کننده محتوی گاز co2 به رنگ مشکی می باشد5- خاموش کننده محتوی هالوژنه به رنگ سبز می باشد - لازم به ذکر است در حال حاضر اکثر تولید کنندگان از رنگ قرمز برای تمامی خاموش کننده ها استفاده می کنند زمان تخليه خاموش كننده‌ها1) زمان تخليه خاموش كننده با وزن 1 تا 6 كيلوگرم زما ني بين 8 تا 10ثا نيه مورد نياز است كه طول پرتاب مواد 4 الي 6 متر مي باشد . 2) زمان تخليه خاموش كننده با وزن ماده 6 تا 12 كيلو گرم زماني بين 10 تا 14 ثا نيه مورد نياز است كه طول پرتاب مواد 4 الي 6 متر مي باشد . 3) زمان تخليه خاموش كننده گاز كربنيك با وزن ماده 4 تا 6 كيلو گرم زما ني بين 17 تا 20   ثا نيه مورد نياز است كه طول پرتاب مواد 2 متر مي باشد . 4) زمان تخليه خاموش كننده آب و آب/كف با وزن 6 تا 10 ليتر زماني بين 30 تا 50 ثا نيه مورد نياز است كه طول پرتاب مواد 4 الي 6 متر مي باشد . 5) زمان تخليه خاموش كننده هالون با وزن 6 تا 10 ليتري زماني بين 10 تا 13 ثا نيه مورد نياز است كه طول پرتاب مواد 2 الي 3 متر مي باشد .  «« پس با توجه به توضيحات بالا نيازي به نزديك شدن به آتش بيش از متراژ ذكر شده  نمي باشد. »   چگونه یک کپسول آتش نشانی مناسب انتخاب کنیم؟ برای انتخاب یک کپسول مناسب باید به نکات متعددی توجه کرد: 1. موادی که در محیط باعث بروز آتش سوزی شده اند. 2. شدت آتش سوزی و سرعت انتشار آتش. 3. تناسب کپسول ها برای شرایط موجود. 4. کاربرد آسان. 5. در دسترس بودن افراد آشنا به کار کپسول. 6. شرایط محیطی از جمله دما،باد،جریان هوا،وجود بخارات خطرناک و....... 7. مسایل مربوط به سلامتی و ایمنی کاربر.  8. لزوم نگهداری و حفاظت از کپسول. چگونه با یک کپسول آتش نشانی کار کنیم؟در ابتدا آتش سوزی را تشخیص دهید تا بتوانید با استفاده از برچسب روی کپسول ها،کپسول مناسب را برای خاموش نمودن آتش انتخاب کنید. بعد از انتقال کپسول به محل آتش سوزی،عملیات زیر را به ترتیب انجام دهید:1.  میله ضامن را بکشید. 2. سر شیلنگ کپسول را به سمت  آتش قرار دهید. 3. دستگیره را فشار دهید. 4. شیلنگ کپسول را به سمت مرکز آتش قرار دهیدابتدا سیلندر را بصورت آماده در دست گرفته وسپس پشت به باد و رو به موضع حریق قرار می گیریم واطفاءرا از لبه آتش شروع وبا حرکت به سمت جلو وحرکت سریع نازل به طرفین ادامه می دهیم (بصورت جاروکش) جریان تخلیه نباید در فاصله خیلی نزدیک به مواد قابل اشتعال انجام شود زیرا در اثر سرعت وفشار زیاد در هنگام خروج ماده اطفائی امکان پخش سوخت به اطراف وتوسعه حریق وجود دارد بنابر این فاصله باید به نوع حریق  ووسعت ونوع خاموش کننده آن معین گردد.  آزمایش و نظارت بر کپسول ها : کپسول های آتش نشانی باید در هنگام نصب و بعد از آن ، هر 30 روز یکبار مورد بازرسی قرار گیرند . جهت بازرسی باید به نکات زیر توجه نمود :    وجود دستورات کاربردی بر روی پلاک حاوی نام کپسول به طور خوانا و به شکلی که پلاک به سمت خارج قرار گیرد. مهرو موم ایمنی و کلیه نشانگرهای مربوط ، سالم و دست نخورده باشد . پر بودن کپسول که با وزن نمودن کپسول مشخص می شود.عدم وجود صدمات فیزیکی مانند خوردگی ، نشتی و یا گرفتگی نازل درجه فشار و نشانگر آن ، باید محدوده فشار قابل کاربرد را نشان دهد .  برچسب سامانه شناسایی مواد خطر ناک باید در محل نصب شده باشد .  


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت نمادین طرح می باشد