Language


مقاله: تست فوم آتش نشانی از لحاظ مقاومت در برابر حریق؛


تست فوم آتش نشانی از لحاظ مقاومت در برابر حریق؛


کد مقاله: 100


استاندارد تست مقاومت کف در مقابل آتش موجود در ظرف کوچک را تست Burn  Back  می گویند.

طبق استاندارد وقتی ظرف یا تشتک مشتعل را با فوم خاموش کردیم ظرف کوچک را که داخل آن بنزین ریختیم آتش زده و درست وسط تشتک بزرگ قرار می دهیم.

ظرف بزرگی که کف روی آنرا پوشانده باید حداقل 5 دقیقه یا 300 ثانیه مقاومت کند و مشتعل نشود

اگر مقاومت کرد و مشتعل نشد کف ما در گروه C قرار می گیرد .

دوباره ادامه می دهیم تا 10 دقیقه.  اگر 10 دقیقه مقاومت کرد کف نمونه ما در گروه B قرار می‌گیرد

 

مجددا ادامه میدهیم.  اگر توانست تا 15 دقیقه مقاومت کند و ظرف بزرگ مشتعل نشد این امر نشان از عالی بودن کف خواهد بود و سازنده می تواند مدعی شود کف ما به لحاظ کیفیت گروه A یعنی بالا ترین کیفیت را دارد.

 

کانال فرشته های نجاتFereshtehayNejat125@


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت نمادین طرح می باشد