Languageآموزش

کلیه خودروهای ساخته شده در این شرکت دارای کاتالوگ و دفترچه راهنمای استفاده از آن ها به صورت لوح فشرده و دفترچه رنگی می باشند که در هنگام تحویل گیری مطابق با استاندارد NFPA به صورت تئوری و عملی مورد آموزش قرار گرفته و جهت افراد آموزش دیده گواهی صادر می شود . در صورت نیاز به برگزاری کلاس های آموزشی - تئوری و عملی شرکت درخواست کننده تیم آموزشی این شرکت که از مجرب ترین افراد با سابقه در این خصو...

کد محصول:-

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت نمادین طرح می باشد