Language


گروه محصول طراحی وساخت خودروهای آتش نشانیخودروی آتش نشانی سنگین پالایشگاهی

جهت مهار حریق های گسترده و سنگین در پالایشگاه، مراکز پتروشیمی، پایانه های نفتی و ... با قابلیت کنترل کلیه عملیات از فاصله 100متری...

کد محصول:FF 160

خودروهای آتش نشانی سنگین فرودگاهی

جهت مهار حریق های گسترده در فرودگاه...

کد محصول:FF 161

خودروهای آتش نشانی نیمه سنگین فرودگاهی

جهت مهار حریق های گسترده در فرودگاه...

کد محصول:FF 143

خودروی آتش نشانی نیمه سنگین

جهت کنترل آتش سوزی های سنگین شهری و استفاده در اطفاء انواع حریق های نوع A و B و انجام عملیات امداد و نجات جاده ای...  ...

کد محصول:FF 144

خودروی آتش نشانی نیمه سنگین

جهت کنترل حریق های شهری و اطفاء انواع حریق های نوع A و B و انجام عملیات امداد و نجات جاده ای...

کد محصول:FF-H 122

خودروی آتش نشانی سبک

جهت کنترل حریق های شهری و اطفاء انواع حریق های نوع A و B و انجام عملیات امداد و نجات جاده ای...

کد محصول:FF 120

خودروی آتش نشانی سبک

جهت کنترل حریق های شهری و اطفاء انواع حریق های نوع A و B و انجام عملیات امداد و نجات جاده ای......

کد محصول:FF- H 120

خودروی آتش نشانی پیشرو

جهت استفادة همزمان بعنوان انتقال دهندة اکیپ عملیات (1 نفر افسر آتش نشان،2 نفر آتش نشان و یک نفر راننده) و تجهیزات ابتدایی امداد و نجات و اطفاء حریق....

کد محصول:FF 105/1

خودروی آتش نشانی پودر پاش پیشرو

ایده ال جهت استفاده در صنایع ذوب فلزات با پرتاب پودر به میزان 25 متر از دهانه نازل...

کد محصول:FF-PS 101

خودروی آتش نشانی پیشرو

 جهت انتقال اکیپ عملیات و اطفاء حریق در مراحل اولیه  ...

کد محصول:1/FF 102

خودروی آتش نشانی پیشرو

جهت رسیدگی به آتش سوزی ها در مراحل اولیه بعنوان خودروی پیشرو و حمل تجهیزات پایه ای امداد و نجات...

کد محصول:FF 101

خودروی آتش نشانی پیشرو

در مراحل اولیه آتش سوزی و صانحه با توجه به قفسه بندی های تعبیه شده در دو سمت خودرو...

کد محصول:FF-H 101

خودروی آتش نشانی پیشرو

در مراحل اولیه آتش سوزی و صانحه با توجه به قفسه بندی های تعبیه شده در دو سمت خودرو......

کد محصول:FF -H 101

آتش نشانی-واترمیست

اطفاء حریق با سیستم واترمیست...

کد محصول:FF 104

آتش نشانی - واترمیست

 اطفاء حریق با سیستم واترمیست...

کد محصول:FF 109

خودروی امداد و نجات نیمه سنگین

به منظور انجام عملیات امداد و نجات، امداد رسانی به مصدومین حوادث جاده ای با تجهیزات کامل طراحی شده است....

کد محصول:RC 142

خودروی امداد و نجات نیمه سنگین

جهت امداد رسانی سریع به مصدومین و حوادث پالایشگاهی و جاده ای و سهولت در دسترسی به ابزار و تجهیزات...

کد محصول:RC 140

خودروی امداد و نجات سبک

جهت امداد رسانی سریع به مصدومین و حوادث پالایشگاهی و جاده ای و سهولت در دسترسی به ابزار و تجهیزات...

کد محصول:RC 122

خودروی امداد و نجات و آوار برداری- سبک(نوررسان)

جهت تامین روشنایی کافی و مورد نیاز در محوطه عملیات و امداد رسانی به مصدومین در حوادث   ...

کد محصول:RC-L 121

خودروی امداد و نجات پیشرو

جهت دسترسی سریع به تجهیزات آتش نشانی و ابزار امداد و نجات و انتقال تجهیزات و افراد در کابین عقب...

کد محصول:RC-P 106

خودروی اطفاء حریق ( فوماتیک ترکیبی )

جهت دسترسی سریع به تجهیزات آتش نشانی و ابزار امداد و نجات و همچنین استفاده از گرند مانیتور نصب شده بر روی سقف خودرو به منظور پرتاب آب و کف......

کد محصول:RC 104

خودروی امداد و نجات پیشرو

جهت کمک به اطفاء حریق و حضور سریع در صحنه های حادثه ، تصادفات و امداد رسانی به مصدومین و سهولت در دسترسی به ابزار و تجهیزات....

کد محصول:1/RC 104

خودروی امداد و نجات پیشرو

جهت حضور سریع در صحنه های حادثه ، تصادفات جاده ای و امداد رسانی به مصدومین...

کد محصول:RC 103

خودروی امداد و نجات پیشرو

جهت حضور سریع در صحنه های حادثه ، تصادفات جاده ای و امداد رسانی به مصدومین...

کد محصول:1/RC 103

خودروی تعمیرات و امداد اداره برق

این خودرو جهت حمل تجهیزات مورد استفاده در خرابی وامداد رسانی به پست های برق و با هدف دسترسی آسان به ابزار و امکانات و استفاده از حداکثر فضای داخلی طراحی و ساخته شده است....

کد محصول:RR 102/1

موتور سیکلت آتش نشانی

جهت حضور در محل حریق در حداقل زمان ممکنه با گذر از ترافیک های سنگین شهری و معابر و کوچه های کم عرض و امکان اطفاء انواع حریق های نوع Aو B...

کد محصول:FF 50

موتور سیکلت آتش نشانی

جهت حضور در محل حریق در حداقل زمان ممکنه با گذر از ترافیک های سنگین شهری و معابر و کوچه های کم عرض...

کد محصول:FF 51

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت نمادین طرح می باشد