Language


خبر: روز قدس مشهد 95.04.11


روز قدس مشهد 95.04.11


کد خبر: 25


خنک کردن راه پیمایان روز قدس در مشهد و کرج با مه پاشی توسط خودروهای ساخت شرکت نمادین طرح


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت نمادین طرح می باشد